Home / Tuyển dụng việc làm

Tuyển dụng việc làm

Chuyên mục cập nhật thông tin tuyển dụng việc làm tại FPT Telecom chi nhánh Nam Định

VPGD FPT Nam Trực tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh

VPGD FPT Nam Trực tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN 05 Người MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC Tìm kiếm thông tin, tiếp cận các khách hàng tiềm năng Tư vấn, giải thích cho khách hàng về sản phẩm, dịch vụ internet, truyền hình, camera FPT do FPT Nam Định đang cung cấp tại huyện Nam ...

Read More »

FPT Nam Định tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh

FPT Nam Định tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh viễn thông SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN 10 Người MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC Tìm kiếm thông tin, tiếp cận các khách hàng tiềm năng Tư vấn, giải thích cho khách hàng về dịch vụ internet, truyền hình, camera do FPT Telecom đang cung cấp tại Nam Định Đàm phán thương ...

Read More »

VPGD FPT Xuân Trường tuyển dụng Giao dịch viên quầy

VPGD FPT Xuân Trường tuyển dụng Giao dịch viên quầy SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN 01 Người MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC Tiếp nhận và thực hiện các giao dịch cho khách hàng tại quầy giao dịch. Giải quyết khiếu nại, thắc mắc của khách hàng. Tư vấn, bán dịch vụ, thiết bị và bảo hành thiết bị tại quầy. ...

Read More »

FPT Nam Định tuyển dụng Nhân viên Kỹ thuật

FPT Nam Định tuyển dụng Nhân viên Kỹ thuật triển khai và bảo trì SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN 10 Người MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC Triển khai thuê bao mới lắp mạng internet, truyền hình, camera FPT Tư vấn, giải thích, khắc phục sự cố cho khách hàng về địch vụ của FPT Telecom đang cung cấp Làm việc ...

Read More »

FPT Nam Định tuyển dụng Nhân viên Kế toán kho

FPT Nam Định tuyển dụng Nhân viên Kế toán kho SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN 01 Người MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC Chịu trách nhiệm quản lý Kho bãi, vật tư, thiết bị, tài sản của Công ty Tập hợp số liệu và hoàn ứng giấy tờ xuất/nhập vật tư, hàng hóa Thực hiện các báo cáo về việc quản lý ...

Read More »

FPT Nam Định tuyển dụng Kỹ thuật hạ tầng

FPT Nam Định tuyển dụng Kỹ thuật hạ tầng SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN 02 Người MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC Xử lý các sự cố liên quan đến thiết bị đài trạm(switch/card/DSLAM), bảo trì định kỳ, kiểm tra thay thế thiết bị hỏng, ứng cứu cúp điện. Cấp port, sửa port, thu hồi port Hỗ trợ các đơn vị ...

Read More »

VPGD FPT Giao Thủy tuyển dụng Giao dịch viên quầy

VPGD FPT Giao Thủy tuyển dụng Giao dịch viên quầy SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN 01 Người MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC Tiếp nhận và thực hiện các giao dịch cho khách hàng tại quầy giao dịch. Giải quyết khiếu nại, thắc mắc của khách hàng. Tư vấn, bán dịch vụ, thiết bị và bảo hành thiết bị tại quầy. ...

Read More »

FPT Nam Định tuyển dụng Trưởng phòng Kinh doanh

FPT Nam Định tuyển dụng Trưởng phòng Kinh doanh SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN 01 Người MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC Lập kế hoạch, điều hành và quản lý các hoạt động phòng kinh doanh Xây dựng chính sách, chiến lược phát triển thị trường thuê bao viễn thông Internet và các dịch vụ gia tăng khác do FPT Telecom ...

Read More »

VPGD FPT Xuân Trường tuyển dụng Nhân viên kinh doanh

VPGD FPT Xuân Trường tuyển dụng Nhân viên kinh doanh SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN 05 Người MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC Tìm kiếm thông tin, tiếp cận các khách hàng tiềm năng Tư vấn, giải thích cho khách hàng về dịch vụ internet và dịch vụ truyền hình FPT do FPT Nam Định đang cung cấp tại huyện Xuân ...

Read More »

VPGD FPT Ý Yên tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh

VPGD FPT Ý Yên tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN 05 người MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC Tìm kiếm thông tin, tiếp cận các khách hàng tiềm năng Tư vấn, giải thích cho khách hàng về sản phẩm dịch vụ internet, truyền hình, camera và FPT Play Box do FPT Nam Định đang cung cấp ...

Read More »
error: Content is protected !!
Bấm để gọi