Home / Tuyển dụng việc làm

Tuyển dụng việc làm

Chuyên mục cập nhật thông tin tuyển dụng việc làm tại FPT Telecom chi nhánh Nam Định

VPGD FPT Ý Yên tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh

VPGD FPT Ý Yên tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN 03 Người MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC Tìm kiếm thông tin, tiếp cận các khách hàng tiềm năng Tư vấn, giải thích cho khách hàng về sản phẩm dịch vụ internet, truyền hình, camera và FPT Play Box do FPT Nam Định đang cung cấp ...

Read More »

VPGD FPT Giao Thủy tuyển dụng Nhân viên Thu ngân

VPGD FPT Giao Thủy tuyển dụng Nhân viên Thu ngân SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN 01 Người MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC Thu cước sử dụng dịch vụ internet, truyền hình, camera FPT hàng tháng tại địa chỉ khách hàng theo địa bàn được phân công Xác minh thực trạng sử dụng dịch vụ, cập nhật thông tin, địa chỉ khách ...

Read More »

VPGD FPT Xuân Trường tuyển dụng Nhân viên Thu ngân

VPGD FPT Xuân Trường tuyển dụng Nhân viên Thu ngân SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN 01 Người MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC Thu cước sử dụng dịch vụ internet, truyền hình, camera FPT hàng tháng tại địa chỉ khách hàng theo địa bàn được phân công Xác minh thực trạng sử dụng dịch vụ, cập nhật thông tin, địa chỉ khách ...

Read More »

VPGD FPT Nghĩa Hưng tuyển dụng Nhân viên Kỹ thuật

VPGD FPT Nghĩa Hưng tuyển dụng Nhân viên Kỹ thuật triển khai và bảo trì SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN 01 Người MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC Triển khai thuê bao mới lắp mạng internet, truyền hình, camera FPT Tư vấn, giải thích, khắc phục sự cố cho khách hàng về địch vụ của FPT Telecom đang cung cấp Làm ...

Read More »

VPGD FPT Ý Yên tuyển dụng Nhân viên Kỹ thuật

VPGD FPT Ý Yên tuyển dụng Nhân viên Kỹ thuật triển khai và bảo trì SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN 02 Người MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC Triển khai thuê bao mới lắp mạng internet, truyền hình, camera FPT Tư vấn, giải thích, khắc phục sự cố cho khách hàng về địch vụ của FPT Telecom đang cung cấp Làm ...

Read More »

FPT Nam Định tuyển dụng Kế toán Tổng hợp

FPT Nam Định tuyển dụng Kế toán Tổng hợp SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN 01 Người MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC Sắp xếp, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán Kiểm tra, cân đối tình hình công nợ phải thu, phải trả Thực hiện các nghiệp vụ khác như:  kế toán thuế, kế toán tài sản, kế toán kho… ...

Read More »

VPGD FPT Xuân Trường tuyển dụng Giao dịch viên quầy

VPGD FPT Xuân Trường tuyển dụng Giao dịch viên quầy SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN 01 Người MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC Tiếp nhận và thực hiện các giao dịch cho khách hàng tại quầy giao dịch. Giải quyết khiếu nại, thắc mắc của khách hàng. Tư vấn, bán dịch vụ, thiết bị và bảo hành thiết bị tại quầy. ...

Read More »

VPGD FPT Nghĩa Hưng tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh

VPGD FPT Nghĩa Hưng tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN 05 Người MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC Tìm kiếm thông tin, tiếp cận các khách hàng tiềm năng Tư vấn, giải thích cho khách hàng về sản phẩm dịch vụ internet, truyền hình, camera và FPT Play Box do FPT Nam Định đang cung cấp ...

Read More »

VPGD FPT Nam Trực tuyển dụng Nhân viên Kỹ thuật

VPGD FPT Nam Trực tuyển dụng Nhân viên Kỹ thuật triển khai và bảo trì SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN 03 Người MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC Triển khai thuê bao mới lắp mạng internet, truyền hình, camera FPT Tư vấn, giải thích, khắc phục sự cố cho khách hàng về địch vụ của FPT Telecom đang cung cấp Làm ...

Read More »

VPGD FPT Vụ Bản tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh

VPGD FPT Vụ Bản tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN 03 Người MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC Tìm kiếm thông tin, tiếp cận các khách hàng tiềm năng Tư vấn, giải thích cho khách hàng về sản phẩm dịch vụ internet, truyền hình, camera và FPT Play Box do FPT Nam Định đang cung cấp ...

Read More »
error: Content is protected !!
Bấm để gọi